Schedule

PRESENTATION SCHEDULE

TUESDAY,  27 OCTOBER 2015
9.00 am
-
9.30 am
Opening
9.30 am
-
10.30 am
Keynote Address I by Dr. Fadzila Azni Ahmad
Title: Realisasi Tradisi Keilmuwan Islam Dalam Pengajian Siswazah
10.30 am
-
11.00 am
Refreshment, Interaction & Ta‘aruf
11.00 am
-
12.40 pm
Session 1A
Session 1B
Session 1C
Session 1D
Session 1E
Session 1F
Waqf
Social Issues
Marketing & Business
Politic & Conflict Management
Human Development

Celestial Asset
Resource Person
Prof. Madya Dr. Jasni Sulong
Dr. Fatan Hamamah Yahaya
Dr. Nor Asmat Ismail
Dr. Mohd Zaini Abu Bakar
Dr. Radieah Mohd Nor
Dr. Zahri Hamat

11.00 am
-
11.20 amMohamad Salleh Abdullah

Managing Waqf Through Corporatization Strategy: A Case of Malaysia


Yusma Fariza Yasin
Peranan Wanita dalam Ketenteraan: Analisis Kisah-Kisah Terpilih dalam Kitab Rahiq al-Makhtum


Salimah Yahaya

Tahap Penerimaan Skim Ar-Rahnu oleh Usahawan Kecil Muslim di Kelantan terhadap Faktor-Faktor Intrinsik
Wafdi Auni Mohamed

Implikasi Polemik Kerajaan Perpaduan dalam Parti Islam Se-Malaysia (PAS)

Musmuliadi Kamaruding

Konsep Pengurusan Kepadatan Manusia Berteraskan Islam


Nur Atikah Nazarudin

Pembangunan
Asnaf Fakir dan Miskin Hulu Langat, Selangor Oleh Lembaga Zakat Selangor (LZS)


11.20 am
-
11.40 am

Ahmad Shaifful Anuar Ahmad Shukor

Kepelbagaian Instrumen Wakaf untuk Tujuan Pendidikan Tinggi Malaysia: Satu Sorotan

Nursyuhada Md. Anuar

Analisis Kaedah Pengurusan Remaja Perempuan Islam di Pusat Perlindungan Wanita (PPW), Johor


Ridwan Nurdin

Kesetiaan Pekerja Perbankan Islam di Banda Aceh, Indonesia: Analisis Kriteria Kebajikan di Tempat Kerja


Mohd Syahmi Mohd Miswan

Implikasi Slogan Membangun Bersama Islam (MBI) terhadap Pembangunan Islam Negeri Kelantan: Dari Tahun 2005-2014

Raudha Md Ramli
The Characteristic of Islamic-Based Development Actor in Islamic Sustainable Development Index


Nur Fara Hana Abdullah

Pengagihan Zakat Kepada Mualaf Oleh Institusi Zakat di Malaysia

– Continue –

Session 1A
Session 1B
Session 1C
Session 1D
Session 1E
Session 1F

11.40 am
-
12.00 pm

Farhat Nazirul Mubin Bohari

The Development of Healthcare Waqf and Its Potential in Malaysia


Hanis Hazlinda Rozali

Gerakan Dakwah Online: Analisis Laman Web Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) dan Parti Islam Se-Malaysia (PAS)


Murni Yusoff

Islamic-Based Relationship Marketing in Takaful Companies: A Pilot Study


Intan Nursyuhada Muhamad Nasir

Politik Pembangunan Industri Halal Pulau Pinang


Norhafizah Abdul Halim

Konsep Modal Insan dalam Konteks Pembangunan Negara-Negara Membangun


Nur Farhana Mohd Yusoff

Faktor-Faktor Mempengaruhi Muzakki Membayar Zakat Pendapatan di Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK)

12.00 pm
-
12.20 pm

Surita Hartini Mat Hassan

Kaedah Pembangunan Hartanah Wakaf dan Kesannya di Malaysia: Satu Sorotan


Muhammad Hilmi Mat Johar

Persepsi Mahasiswa Terhadap Pelaksanaan Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) di Malaysia: Kajian ke Atas Mahasiswa Muslim Universiti Sains Malaysia


Farea Mohammed Alharbi

The Effect of Islamic Values on The Productivity and Efficiency of Islamic Firm: A Theoretical Discussion


Afnan Hamimi Taib Azamudden

Implikasi dan Cabaran Tahaluf Siyasi Parti Islam Semalaysia (PAS) di Pulau Pinang Selepas PAS Membatalkan Tahaluf Siyasinya dengan Democratic Action Party (DAP)


Na'imah Mohamed Najib

Program Pembangunan Insaniah Wanita Islam oleh Badan Bukan Kerajaan Nisa’ Kelantan: Satu Analisis


Mohammad Zulfakhairi Mokthar

Pengaruh Faktor Intrinsik dan Faktor Ekstrinsik Terhadap Niat Untuk Berwakaf Tunai dalam Kalangan Staf Muslim Universiti Sains Malaysia (USM)12.20 pm
-
12.40 pm

Che Khadijah Hamid

Potensi Penggunaan Dinar Emas (DE) Sebagai Mauquf Wakaf

Fadzilah Akmal Ali

Gaya Hidup Islam dari Perspektif ad-Dīn al-Islam


-

Roslan Hassan

Pengurusan Konflik Kepuakan dalam Politik dari Perspektif Islam


Noor Aini Mohd Salleh

Kajian Kaedah Pengurusan Insaniah Menurut al-Qur’anKhairul Bariyah Othman

Rebat Cukai Zakat Pendapatan: Keberkatan dalam Kepatuhan Berzakat

12.40 pm
-
2.00 pm
Lunch & Zuhur Prayer

TUESDAY,  27 OCTOBER 2015
2.00 pm
-
4.00 pm
Session 2A
Session 2B
Session 2C
Session 2D
Session 2E
Session 2F
Banking & Finance
Research Methodology
Development
I

Leadership, Education & Environmental
Development II
Quality, Halal Management & Services
Resource Person
Prof. Madya Dr. Abdul Fatah Che Hamat
Dr. Shahir Akram Hassan
Dr. Mohd Shukri Hanapi
Dr. Nailul Murad Mohd Nor
Dr. Fadzila Azni Ahmad
Prof. Sr. Dr. Mastura Jaafar @ Mustapha

2.00 pm
-
2.20 pm

Mutiara Dwi Sari

Isu-Isu Disebalik Penubuhan Perbankan Syari’ah di Indonesia: Satu Tinjauan Sejarah


Nur Sakiinah Ab Aziz

Kaedah Penentuan Kesahan Data Berdasarkan Konsep Mutawatir dalam Disiplin Ilmu Qira’at


Mohd Zulkifli Muhammad

Andaian Ketidak-Terhadan Kehendak Manusia (KTKM) dalam Ekonomi Islam: Analisis Berdasarkan Tasawur Islam

Norhazriah Mohamed@ Ismail

Aplikasi Program Ulul Albab dalam Sistem Pendidikan


Kasyful Mahalli

Perancang Pembangunan: Suatu Kajian dari Perspektif Prinsip Pembangunan Berteraskan Islam


Nur Farhanim Mustaffa

Amalan Pengilangan Islam (IMP) dalam Pembuatan Produk Makanan Berasaskan Makanan Sunnah

2.20 pm
-
2.40 pm


Isnaini

Akad Pembiayaan Mudharabah dalam Menenuhi Nilai Keadilan dan Kemanfaatan (Suatu Tinjauan Analisis Kajian)


Mohd Syahmir Alias

Elemen-Elemen Utama dalam Wacana Penyelidikan Bebas Nilai


Fazleen Md Ali

Karakteristik Pelaku Pembangunan Berteraskan Islam: Kajian Berdasarkan LiteraturShahrinizam Mohd Amin

Hubungan Pembangunan Institusi Pendidikan Agama Swasta dengan Pembentukan Modal Insan Yang Holistik

Kamarul Ariffin Ithnan

Elemen-Elemen Matlamat Akhir Pembangunan dalam Kitab Jami‘ al-Tirmidhiy


Norazilawati Md Dahlal

Pengurusan Kualiti Makanan Halalan Toyyiban: Satu Konsep Pengurusan Pembangunan berteraskan Islam


2.40 pm
-
3.00 pm


Nor Hatizal Amarul Shah

Kajian Hubungan Promosi Terhadap Pemilihan Produk Pembiayaan Perumahan Musyarakah Mutanaqisah (MM)


Abdul Hanis Embong

Membina Reka Bentuk Penyelidikan Berasaskan Pendekatan Tafsir al-Qur’an


Athirah Abu Bakar
Trend Kajian Sistem Pemeringkatan Universiti Dunia:  Satu Tinjauan


Noor Husna Mohd Shafie

Implikasi Kepemimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad Terhadap Ekonomi Islam di Malaysia

Mohd Haidzir Auzir

Acuan Pembangunan Berteraskan Islam: Daripada Tasawur Jahiliah Kepada Tasawur Islam

Hayati Saleh

Hijau: Analisis dari Perspektif Islam

– Continue –

Session 2A
Session 2B
Session 2C
Session 2D
Session 2E
Session 2F

3.00 pm
-
3.20 pm

Yusliamir Mohd Yusoff

Faktor Ekstrinsik Mempengaruhi Kefahaman terhadap Perbankan Islam (PI) dalam Kalangan Pengguna Muslim: Tinjauan Sorotan Karya


Nur Ilani Mat Nawi

Kaedah Penyelidikan al-Biruni: Analisis Tasawur dan Epistemologi

Ahmad Nazrul Alif Yahya

Pembangunan Lestari dari Perspektif Islam: Analisis Pandangan Sarjana


Nurhidayah Marzuki@
Yahaya

Perancangan Strategik dalam Pengurusan Kualiti di Institusi Pendidikan dan Pentadbiran berteraskan Islam Brunei Darussalam


Muhammad Aisamuddin Akob

Prinsip-Prinsip Negara Maju (NM) Menurut Ayat-Ayat Terpilih dalam Al-Qur’an

Mohd Hafifi Hafidz Abu Bakar

Falsafah dan Andaian Pembangunan Lazim Serta Pengaruhnya Terhadap Kelestarian Alam Sekitar3.20 pm
-
3.40 pm

Zaharah Ghazali

Strategi Pengembangan Aktiviti Eksport Menurut Perspektif Islam


Amirah Abdullah

Dogma dalam Tasawur dan Epistemologi Kaedah Penyelidikan berteraskan Islam (KPBI)


Noorhusna Badri

Indikator Jenayah dalam Indeks Pembangunan Berteraskan Islam (PBI): Analisis Berdasarkan Kitab Fiqh Islami Wa Adillatuh


Norazira Ali

Pendidikan Etnik Rohingya: Amalan di Unirod, Pulau Pinang

Noor Adilah Aminuddin

Prinsip-Prinsip Islam Hadhari di Malaysia: Satu Kajian Perbandingan


Nurul Ain Zainul Abidin

Kualiti Perkhidmatan: Suatu Sorotan Literatur


3.40 pm
-
4.00 pm

-

Umi Zulaika Abd Rashid

Kaedah Generalisasi Berdasarkan Istiqra'


Nur 'Arifah Mohd Nor

Cabaran dalam Pemantauan Pensijilan Halal yang Dihadapi oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)


-

Norashikin Ahmad

Analisis Daruriyyat al-Khams dalam Prinsip Pembangunan Berteraskan Islam (PBI)


Azreen Hamiza Abdul Aziz

Understanding Islamic Hospitality


4.00 pm
5.00 pm
Coffee Break & Asar Prayer
WEDNESDAY,  28 OCTOBER 2015
9.00 am
-
10.00 am
Refreshment
Concurrent Session 3
10.00 am
-
11.40 am
Session 3A
Session 3B
Session 3C
Session 3D
Session 3E
Session 3F
Shariah
Human Development & Management
Development & Management
Asset Management & Institutions
Political Economy
Islamic Scripture & Thoughts
Resource Person
Prof. Madya Dr. Jasni Sulong
Dr. Mohd Shukri Hanapi
Dr. Wan Norhaniza Wan Hasan
Prof. Madya Dr. Zakaria Bahari
Dr. Mohd Syakir Mohd Rosdi
Dr. Shahir Akram Hassan

10.00 am
-
10.20 am

Zurairatul Zakiah Rajid

Jenayah Sariqah Dalam Kanun Keseksaan Penggal 22 dan Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah, 2013: Kajian Perbandingan Satu Analisis

Abang Mohd. Razif Abang Muis

Analisis Kajian Terdahulu Berkenaan Latihan dan Pembangunan dalam Pengurusan Insan


Mastura Syamsudin

Literatur Penilaian Prestasi (PP) dalam Institusi Pembangunan berteraskan Islam (IPBI)


Mas Nooraini Mohiddin

Institusi Wakaf di Johor dan Singapura: Kajian Perbandingan


Ade Yunita Mafruhat
Asas-Asas Ekonomi Politik Islam


Ahmad Sabri Osman
Analisis Pandangan Pakar Tentang Riwayat Hidup dan Aliran Pemikiran Ismail Raji al-Faruqi (1921-1986)

10.20 am
-
10.40 am

Mohd Suhaimi Rozali

Kaedah Rawatan Sihir Tafriq di Pusat-Pusat Rawatan Islam: Kajian dari Perspektif HadithLenny Luat

Pengurusan Insan daripada Pandangan Cendekiawan Islam Kontemporari


Azuar Juliandi
Ke Arah Pengembangan Model Budaya Organisasi daripada Institusi Perniagaan Islam


Mohd Ikhwan Aziz

Talent Development Model of Career in Islamic Banking Institutions: Talent, University Infrastructure, and Curriculum Attributes


Nur Atirah Mohamad Razif

Pembinaan Strategi Politik Islam berasaskan Amalan Politik Khalifah Umar Abdul Aziz

Ahmad Kamal Abdul Syukor
Kaedah Pengajaran dari Hati ke Hati Berdasarkan Kitab Tanwir al-Qulub Karya Muhammad Amin al-Kurdiy
– Continue –

Session 3A
Session 3B
Session 3C
Session 3D
Session 3E
Session 3F

10.40 am
-
11.00 am

Sakinatul Raadiyah Abdullah

Kelestarian Undang-Undang dan Enakmen Wakaf dalam Urus Tadbir Harta Wakaf: Satu Sorotan


Siti Shafia Sub'rai@ Subrai

Latihan Pengurusan Insaniah INTAN dari Perspektif Pengurusan Insaniah Berteraskan Islam Sebagai Mekanisme Menangani Salahlaku Penjawat Awam


Farah Farhana Johari

Penerokaan Konsep Pengurusan Strategik Institusi Islam: Analisis Khusus Ke Atas Visi dan Misi
Farahdina Fazial

Potensi Institusi Pondok dalam Membiayai Pembangunan Wakaf Lestari di Negeri Kedah


Siti Rubiah Yusope

Realizing ‘Kedah Prospers, Benefits for All’ in Kedah PAS-Led Government        (2008 to 2013): The Economic Challenges


Nik Nur Syuhada Nik Abdullah

Faktor-Faktor Keperluan Pengurusan Insaniah Berkualiti Berteraskan Islam Berdasarkan Surah al-Mukminun Ayat 1-11


11.00 am
-
11.20 am

Nabilah Abd Salam

Standard Operasi Piawai (SOP) dalam Penentuan Awal Bulan-Bulan Ibadah di Malaysia


Maizatul Mazwa Mazlan

Analisis Model Program Latihan Sebagai Asas Latihan dan Pembangunan dalam Pengurusan Insan


Maznah Raheen

Kaedah Pengurusan Institusi Masjid Ban Nua, Thailand


Nur Inani Ismail

Pembangunan Hotel Wakaf di Malaysia: Satu Tinjauan Awal


Nurul Syahidah Roslan

Pemikiran Ekonomi Islam Tuan Guru Dato' Nik Aziz Bin Nik Mat


Ahmad Sobrie Ab Rahman

Khairuddin Barbarossa Pejuang Islam atau Lanun: Suatu Penelitian Awal11.20 am
-
11.40 am

-


Rohida Ismail

Membina Etika dalam Pengurusan Sumber Manusia Berasaskan Konsep Halal Tayyiban


Muhammad Zufar Marwah

Pemasaran Institusi Masjid Berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi: Kes Institusi Masjid di Pulau Pinang


Nur Fadhliana Habibollah

Analisis Fungsi Hotel Islami Pada Masa Kini dari Perspektif Tasawur Islam


Siti Hajar

The Participation of Religious Leaders to The Reduction in The Islamic Free Sex Among Teenagers

Wan Khairul Aiman Wan
Mokhtar

Aplikasi Kaedah al-adīTh al-Mawḍū‘Iy dalam Kajian Tasawur Pembangunan Berteraskan Islam

11.50 am
-
12.50 pm
Keynote Address II by Prof. Dr. Muhammad Syukri Salleh
Director of The Centre for Islamic Development Management Studies (ISDEV)
Title: Topic Construction of Postgraduate Research (Pembinaan Tajuk Penyelidikan Siswazah)
12.50 pm
Closing by Dr. Azrin Ibraim
Chairman of The 10th ISDEV International Graduate Workshop (INGRAW2015)
1.20 pm
Lunch